4 thoughts on “USA VISA DENIED ?? | IMMIGRATION KI DUNIYA

  1. Ham bangladeshi ham America jana chataho america hamara koi naihe abi ham kia korega kase visa milega hamara please batayi

Comments are closed.